Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Povedali o nás

Nie všetci klienti chcú robiť dlhší rozhovor, avšak súhlasili se zverejnením ich úspechov pri spolupráci s našou spoločnosťou. Pozrite sa na príklady vyhratych súdnych sporov.

Skúsenosť paní Angeliky – zastavenie zrážok zo mzdy

Pani Angelika sa obrátila na nás so žiadosťou o pomoc pri riešení jej problémov s dlhmi. Na základe našej prípravy pre klientku Okresný súd rozhodol, že spoločnosť PROFI CREDIT je povinná zdržať sa výkonu práva na zrážky zo mzdy navrhovateľky v oboch prípadoch.

Bezúročná zmluva o úvere a bez poplatkov

Na základe našej vzájomnej spolupráce s pánom Vladimírom sme mu pomohli v súdnom spore so spoločnosťou PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. o určenie neprijateľných zmluvných podmienok. Krajský súd v Trenčíne, ktorý rozhodol v jeho prospech a určil, že zmluva o úvere je bezúročná a bez poplatkov.

Oddlženie pani Anny – rozhovor

Ako našu druhú zákazníčku z Nitry si predstavíme usmievavú pani Annu, tiež z Nitry, ktorá nám svojím prístupom k životu a dobrou náladou hneď zlepšila deň.

Rozhovor: pán Vladimír a osobný bankrot

Na našu spoločnosť ste sa obrátili v auguste 2018 s prosbou o pomoc pri riešení osobného bankrotu. Ako ste sa dostali do situácie, kedy ste musel podstúpiť takýto vážny krok?

Zastavenie zrážok zo mzdy – skúsenosť pána Ladislava

Pán Ladislav sa na nás obrátil v roku 2018 a 09.04.2018 s nami uzavrel Zmluvu o Správe záväzkov. Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. a náš klient pán Ladislav viedli súdny spor o nariadenie neodkladného opatrenia. Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. si od zamestnávateľa pána Ladislava nárokovala zrážky zo mzdy v celkovej výške 2 167,11 €.

Bonato – skúsenosť pána Jána

Spoločnosť Pohotovosť, s.r.o. žalovala nášho klienta pána Jána o zaplatenie sumy 75,77€ s príslušenstvom a trovami konania. Medzi naším klientom a spoločnosťou Pohotovosť došlo k uzatvoreniu zmluvy, na základe ktorej mu bol poskytnutý spotrebiteľský úver.

Bonato – skúsenosť pani Anny

Spoločnosť Pohotovosť, s.r.o. žalovala našu klientku pani Annu o zaplatenie sumy 169,34€. Okresný súd v Michalovciach túto žalobu zamietol, nakoľko z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že zmluva uzavretá účastníkmi konania obsahuje viaceré dojednania, ktoré sú pre spotrebiteľa – žalovanú nevýhodnejšie než ako to upravuje zákon.

Bonato – skúsenosť pána Ladislava

Náš klient pán Ladislav sa žalobou voči spoločnosti AB 2 B.V. domáhal zaplatenia sumy 981,58 € s príslušenstvom titulom bezdôvodného obohatenia sa na jeho úkor. Podaná žaloba bola odôvodnená tým, že Okresný súd Komárno v inom konaní určil, že úver poskytnutý spoločnosťou Home Credit Slovakia, s.r.o. je bezúročný a bez poplatkov.

Klientovi sme pomohli zastaviť zrážku zo mzdy

Dohoda o zrážkach zo mzdy predstavuje jeden z najpoužívanejších prostriedkov bankových a nebankových subjektov, prostredníctvom ktorého si veritelia zabezpečujú pravidelné uhrádzanie mesačnej splátky podľa zmluvy o úvere v prípade porušenia platobnej disciplíny zo strany dlžníka.

Zníženie žalovanej sumy

Súd na základe našich vyjadrení čiastočne zamietol návrh veriteľa na zaplatenie 3 025,21 Eur. Klientke uložil povinnosť uhradiť len 1 199,87 Eur a navyše jej povolil splácať dlh v splátkach po 40,- Eur mesačne.