Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Referencie

Pani Martina je našou klientkou len krátko. Naša vzájomná spolupráca začala v máji v roku 2018. Avšak aj za tak krátky čas sme jej dokázali pomôcť a jej život sa konečne začal uberať tým správnym smerom.

Našou ďalšou klientkou je aj pani Katarína z okresu Nitra. Pani Kataríne, ktorú v živote zastihol ťažký osud, sme pomáhali s osobným bankrotom. Veríme, že práve osobný bankrot jej pomôže postaviť sa znova na vlastné nohy a zbaviť sa dlhov.

Niečo o svojom živote a o tom, prečo sa rozhodol pre osobný bankrot, nám porozprával aj pán Svätopluk z Nitry. Prečítajte si jeho rozhovor s nami!

Nie všetci klienti chcú robiť dlhší rozhovor, avšak súhlasili se zverejnením ich úspechov pri spolupráci s našou spoločnosťou. Pozrite sa na príklady vyhratych súdnych sporov.

Skúsenosť paní Zuzany – ušetrené 10 000 €

Pani Zuzana sa na nás obrátila s prosbou o pomoc pri riešení jej záväzkov voči veriteľom a dňa 26.6.2017 podpísali s nami spolu s manželom Zmluvu o Správe záväzkov. Spoločne s naším právnym oddelením sa nám podarilo ušetriť klientom krásnu sumu takmer 10 000 €.

Skúsenosť paní Evy – zastavenie zrážky zo mzdy

Okresný súd v Kežmarku rozhodol v prospech našej klientky a nariadil spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. povinnosť zdržať sa akéhokoľvek použitia zmluvného ustanovenia o dohode o zrážkach zo mzdy.

Skúsenosť pana Jindřicha – zastavenie zrážky zo mzdy

Krajský súd v Trnave rozhodol v prospech nášho klienta a uložil žalovanému povinnosť zdržať sa výkonu práva na zrážky zo mzdy, vyplývajúceho z Dohody o zrážkach zo mzdy uzavretej medzi žalobcom a žalovaným.

Bezúročný úver pana Dušana – ušetrené 1 262 €

Pán Dušan sa na našu spoločnosť obrátil po tom ako sa ocitol v súdnom spore so spoločnosťou Intrum Slovakia, s.r.o. o zaplatenie sumy 1262,47 € s príslušenstvom. Na súde sme poukázali na to, že zmluva o spotrebiteľskom úvere, neobsahuje povinné náležitosti v zmysle zákona. Tým pádom sa spotrebiteľský úver považuje za bezúročný a bez poplatkov.

Zastavenie zrážok zo mzdy – skúsenosť pani Jolany

Pani Jolana s nami uzatvorila Zmluvu o správe záväzkov dňa 06.10.2017 a na základe tejto zmluvy sme vyriešili ďalší z mnohých prípadov zastavenia zrážok zo mzdy, ktoré si neoprávnene nárokoval veriteľ. Tentokrát to bola spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA.

Skúsenosť paní Angeliky – zastavenie zrážok zo mzdy

Pani Angelika sa obrátila na nás so žiadosťou o pomoc pri riešení jej problémov s dlhmi. Na základe našej prípravy pre klientku Okresný súd rozhodol, že spoločnosť PROFI CREDIT je povinná zdržať sa výkonu práva na zrážky zo mzdy navrhovateľky v oboch prípadoch.

Bezúročná zmluva o úvere a bez poplatkov

Na základe našej vzájomnej spolupráce s pánom Vladimírom sme mu pomohli v súdnom spore so spoločnosťou PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. o určenie neprijateľných zmluvných podmienok. Krajský súd v Trenčíne, ktorý rozhodol v jeho prospech a určil, že zmluva o úvere je bezúročná a bez poplatkov.