Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

Ako jediní vieme pomôcť aj bez exekúcie

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Informácie a prístup k osobným údajom

Zaškrtnutím políčka „Odoslaním tohto formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov“ udeľujete, v súlade s ustanovením §  5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov obchodnej spoločnosti:

 

BONATO s.r.o., so sídlom Mýtna 42 811 05 Bratislava Staré mesto, IČO: 51 498 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:  Sro, Vložka číslo: 69784/L v zast.  Zdeněk Bučko – konateľ,

 

Účel spracúvania osobných údajov:   
Dohodnutie stretnutia v kancelárii oddlžovacieho špecialistu za účelom uzavretia zmluvy o správe záväzkov alebo spracovania všetkých podkladov nevyhnutných na konanie o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení (tzv. „osobný bankrot“).

 

Zoznam osobných údajov (rozsah):
Meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, mesto alebo obec trvalého pobytu spolu s uvedením poštového smerovacieho čísla, s údajom o tom, odkiaľ ste sa o nás dozvedeli, IP adresa.

 

Doba poskytnutia súhlasu:
Do času uzatvorenie zmluvy o správe záväzkov, alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte.

               

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že ide o jej vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, na základe ktorého dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe na adresu BONATO s.r.o. Zodpovedná osoba, Klemensova 1106/34, 010 01 Žilina, alebo odovzdať osobne zodpovednej osobe v sídle spoločnosti na prvom poschodí, č.d. 5, alebo elektronicky na emailovú adresu zodpovednaosoba@bonato.sk. Akékoľvek informácie ohľadom ochrany osobných údajov Vám poskytne zodpovedná osoba v sídle spoločnosti na prvom poschodí, č.d. 5  alebo telefonicky na tel: +421 948 239 023 počas pracovných dní od 08:00 do 16:00 hod.

 

Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

 

Tým BONATO s.r.o.

Partner, ktorý Vám pomôže!

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.