Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Skúsenosť paní Zuzany – ušetrené 10 000 €

Pani Zuzana sa na nás obrátila s prosbou o pomoc pri riešení jej záväzkov voči veriteľom a dňa 26.6.2017 podpísali s nami spolu s manželom Zmluvu o Správe záväzkov.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. podala na pani Zuzanu a jej manžela žalobu o zaplatenie sumy 24 776,77 € spolu s príslušenstvom. Prvá stavebná sporiteľňa naším klientom poskytla medzi úver pri stavebnom sporení vo výške takmer 25 000 €, ktorý mali splácať mesačnými splátkami po 194,80 €. Keďže pani Zuzana nemala z ťoho zaplatiť splátku veritel pristúpil k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti úveru a celej dlžnej sumy sa domáhal žalobou na príslušnom súde.

Na základe s nami uzatvorenej Zmluvy o Správe záväzkov sme žalovaným vypracovali vyjadrenie na súd, v ktorom sme poukázali, že jednoznačne ide o spotrebitelskú zmluvu, na ktorú sa vzťahuje zákon o spotrebitelských úveroch. Keďže táto zmluva obsahuje nesprávnu výšku priemernej RPMN, spotrebitelský úver je bezúročný a bez poplatkov.

Súd na základe našich  argumentov vyhodnotil zmluvu o úvere ako bezúročnú a bez poplatkov a uložil žalovaným zaplatiť veritelovi len rozdiel medzi istinou poskytnutého úveru a doteraz vykonanými úhradami. To znamená, že naši klienti už nemusia uhradiť viac ako 14 000 € a súd prihliadol aj na nepriaznivú finančnú situáciu manželov a umožnil im uhrádzať dlžnú sumu v mesačných splátkach po 150 Eur. Spoločne s naším právnym oddelením sa nám podarilo ušetriť klientom krásnu sumu takmer 10 000 €.

Dohodnite si schôdzku zdarma. S Oddlžovacím špecialistom všetko preberiete a navrhne Vám to najlepšie riešenie šité na mieru!

Chcem Správu záväzkov

Do 24 hodín sa Vám ozve naša operátorka. Vyberie Vám kanceláriu Oddlžovacieho špecialistu najbližšie Vášmu bydlisku. Dohodnete si schôdzku zdarma, na ktorej vám urobíme analýzu a navrhneme vám najvýhodnejšiu variantu oddlženia.