Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Povedali o nás

Nie všetci klienti chcú robiť dlhší rozhovor, avšak súhlasili se zverejnením ich úspechov pri spolupráci s našou spoločnosťou. Pozrite sa na príklady vyhratych súdnych sporov.

Bonato – skúsenosť pána Jána

Spoločnosť Pohotovosť, s.r.o. žalovala nášho klienta pána Jána o zaplatenie sumy 75,77€ s príslušenstvom a trovami konania. Medzi naším klientom a spoločnosťou Pohotovosť došlo k uzatvoreniu zmluvy, na základe ktorej mu bol poskytnutý spotrebiteľský úver.

Bonato – skúsenosť pani Anny

Spoločnosť Pohotovosť, s.r.o. žalovala našu klientku pani Annu o zaplatenie sumy 169,34€. Okresný súd v Michalovciach túto žalobu zamietol, nakoľko z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že zmluva uzavretá účastníkmi konania obsahuje viaceré dojednania, ktoré sú pre spotrebiteľa – žalovanú nevýhodnejšie než ako to upravuje zákon.

Bonato – skúsenosť pána Ladislava

Náš klient pán Ladislav sa žalobou voči spoločnosti AB 2 B.V. domáhal zaplatenia sumy 981,58 € s príslušenstvom titulom bezdôvodného obohatenia sa na jeho úkor. Podaná žaloba bola odôvodnená tým, že Okresný súd Komárno v inom konaní určil, že úver poskytnutý spoločnosťou Home Credit Slovakia, s.r.o. je bezúročný a bez poplatkov.

Klientovi sme pomohli zastaviť zrážku zo mzdy

Dohoda o zrážkach zo mzdy predstavuje jeden z najpoužívanejších prostriedkov bankových a nebankových subjektov, prostredníctvom ktorého si veritelia zabezpečujú pravidelné uhrádzanie mesačnej splátky podľa zmluvy o úvere v prípade porušenia platobnej disciplíny zo strany dlžníka.

Zníženie žalovanej sumy

Súd na základe našich vyjadrení čiastočne zamietol návrh veriteľa na zaplatenie 3 025,21 Eur. Klientke uložil povinnosť uhradiť len 1 199,87 Eur a navyše jej povolil splácať dlh v splátkach po 40,- Eur mesačne.

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.