Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Osobný bankrot

Vedie sa voči Vám exekučné konanie? Vieme Vám garantovať osobný bankrot (tzn. oddlženie formou osobného bankrotu) na základe posúdenia Vašej finančnej situácie – chcem vidieť podmienky .

Od 1.1.2020 sa zmenil zákon ohľadne osobného bankrotu, nemusíte sa báť, sme naň pripravení.

Osobný bankrot je možné realizovať, aj keď nemáte žiadny majetok ani príjem.

Mám záujem

Čo je osobný bankrot?

Osobný bankrot je forma oddlženia, pri ktorom sa fyzické osoby aj fyzické osoby podnikatelia môžu zbaviť svojich dlhov. Existujú 2 zákonné formy – konkurz a splátkový kalendár.

Je výhodný?

Podľa súčasného zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi platia tie najvýhodnejšie podmienky oddlženia z celej strednej Európy. Takže na osobný bankrot dosiahne takmer každý. Dôvod?
100% oddlženie je možné zrealizovať aj bez akéhokoľvek majetku či pravidelného príjmu !

V okolných štátoch je nutné počas procesu oddlženia splatiť aspoň percentuálne minimum, aby sa človek oddlžil. Najčastejšie to býva hranica 30%.
Na Slovensku však takéto limity nie sú. Preto nezmeškajte túto jedinečnú šancu definitívne sa oddlžiť a začať nový život bez dlhov.

Osobný bankrot v BONATO s.r.o.

Tím profesionálov v spoločnosti BONATO s.r.o. sa oddlženiu venuje už viac ako 8 rokov a má množstvo skúseností. Oddlžovací špecialisti dbajú na to, aby sme mali len samých spokojných klientov – viď referencie. Ponúkame profesionálnu a rýchlu pomoc. S nami môžete mať pripravené všetky podklady k osobnému bankrotu už do týždňa!

Nepremeškajte aktuálne výhodné podmienky osobného bankrotu a zjednajte si schôdzku zdarma s našim Oddlžovacím špecialistom. Všetko Vám ochotne vysvetlí a pripraví návrh do jedného týždňa.*

Mám záujem o osobný bankrot

* *Najneskôr do jedného pracovného dňa sa Vám ozve naša operátorka. Vyberie Vám kanceláriu Oddlžovacieho špecialistu najbližšie k Vášmu bydlisku. Dohodnete si schôdzku zdarma, na ktorej vám urobíme analýzu a navrhneme vám najvýhodnejšiu variantu oddlženia. Potom dodáte podklady a do 7 dní máte pripravený návrh na podanie na Centrum právnej pomoci. Jedná sa o štátnu rozpočtovú organizáciu zriadenú Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

Podmienky na podanie návrhu na osobný bankrot

 • Musí byť voči Vám vedené aspoň jedno exekučné konanie
 • Musí byť voči Vám vedené exekučné konanie už aspoň rok, v praxi to znamená, že ak Vám príde exekúcia s dátumom 10.2.2020 tak si budete môcť podať žiadosť na osobný bankrot najskôr 10.2.2021
 • Správcovia konkurznej podstaty budú preverovať, či spĺňate poctivý zámer, teda či Vaše konanie nie je protizákonné a či z jeho strany nejde len o zneužitie systému
 • Musíte mať na Slovensku tzv. centrum hlavných záujmov, teda musíte tu mať pobyt, rodinu, vzťahy, majetok, ekonomické a sociálne väzby, ktoré sa dajú preukázať

Splňujete podmienky? Overte si to v našej kalkulačke Osobného bankrotu.

FAQ

 • Kedy je osobný bankrot vhodným spôsobom riešenia Vášho zadlženia?
  Osobný bankrot je ideálne riešenie pre všetkých, ktorí nezvládajú splácať svoje záväzky, ktorých dlhy prevyšujú ich majetok a súdny exekútor voči nim vedie exekučné konanie. Rozhodnutím súdu o oddlžení sa zo zákona zastavia všetky súdne konania týkajúce sa Vašich dlhov a zároveň je povolenie oddlženia dôvodom, pre ktorý si môžete podať návrh na zastavenie exekúcií, ktoré sa voči Vám vedú. Potrebné návrhy Vám samozrejme vypracujeme.
 • Aké sú formy oddlženia?
  1) Konkurz
  Konkurz je forma oddlženia vhodná pre osoby, ktoré nemajú žiadny majetok alebo ktoré sú ochotné vzdať sa svojho majetku výmenou za zbavenie sa svojich dlhov.
  2) Splátkový kalendár
  Splátkový kalendár je forma oddlženia vhodná pre osoby, ktoré majú majetok a chcú si ho ponechať. Mesačný príjem osoby, ktorá chce využiť formu splátkového kalendára musí byť taký, aby po úhrade základných životných potrieb bola schopná v období piatich rokov zaplatiť v splátkach 110 % hodnoty svojho majetku. Počas povolenia oddlženia formou splátkového kalendára sa dlžníkovi poskytne tzv. ochrana pred veriteľmi, t.j. exekúcie vedené proti dlžníkovi sa zo zákona odkladajú.
  Či je pre Vás výhodnejšia forma konkurzu alebo splátkového kalendára posúdia naši špecialisti a právnici. Pripravia Vám všetky podklady tak, aby správne konanie prebiehajúce pred Centrom právnej pomoci a súdne konanie pred konkurzným súdom prebehlo bez problémov.
 • Aký je priebeh osobného bankrotu?

  Osobný bankrot má niekoľko fáz:

  1. Podanie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci vo veci osobného bankrotu spolu s potrebnými prílohami na príslušné Centrum právnej pomoci
  2. Rozhodnutie Centra právnej pomoci o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci: A) v prípade konkurzu určenie Centra na podanie návrhu na konkurz; B) v prípade splátkového kalendára určenie advokáta na prípravu a podanie návrhu na určenie splátkového kalendára
  3. Podanie návrhu na súd (elektronicky), ktorý by mal o návrhu rozhodnúť do 15 dní od doručenia
  4. Rozhodnutie súdu o povolení oddlženia, ktorým rozhodnutím bude ustanovený aj správca (účinky oddlženia nastávajú už súdnym rozhodnutím)
  5. Ďalší priebeh osobného bankrotu – A) v prípade konkurzu nastane speňažovanie majetku. Ak dlžník žiadny majetok nemá, správca to oznámi v Obchodnom vestníku a konkurz sa zrušuje (končí sa); B) v prípade splátkového kalendára nastáva päťročné obdobie, počas ktorého dlžník plní súdom určený splátkový kalendár
  6. Skončenie konania

  Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.