Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

Ako jediní vieme pomôcť aj bez exekúcie

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Ako prebieha oddlženie fyzickej osoby?

v sekcii: Články.

ako prebieha oddlzenie fyzickej osoby

Oddlženie fyzickej osoby je právny proces, ktorý umožňuje jednotlivcom, ktorí sa dostali do závažných finančných ťažkostí, získať oddychový priestor a možnosť znovu sa postaviť na nohy.

Na to, aby sa vôbec mohol začať proces oddlženia je ale potrebné splniť niektoré pravidlá a postupy. V prvom rade je dôležité určiť, či má žiadateľ vôbec nárok na oddlženie.

Ak napríklad dlžíte sumu peňazí známemu, ktorý vám požičal na stavbu domu a vy mu po dobu viac ako 180 dní nie ste schopný peniaze vrátiť. Do doby pol roka sa podlžnosť neberie ako dôvod na oddlženie, ide skôr o omeškanie platby. Musíte byť teda platobne neschopnou osobou, ktorá nie je po dobu viac ako 180 dní schopná zaplatiť minimálne 1 peňažný záväzok.

Okrem toho musíte mať podľa zákona viac ako 18 rokov a mimo výkonu trestu odňatia slobody. Oddlženie sa môže realizovať ,ak je voči dlžníkovi vedené exekučné konanie.

Počas 10 rokov môže dlžník požiadať o oddlženie len 1x, preto je potrebné si tento úkon dobre premyslieť a naplánovať. Ak opäť po oddlžení padnete do kolotoča dlhov, nebudete mať po istý čas možnosť oddlženie realizovať, čo môže mať pre vás existenčné problémy.

Oddlženie prebieha v 2 formách.
Buď si na oddlženie vyberiete konkurz alebo splátkový kalendár.

Niektoré pohľadávky sa do konkurzu, resp. splátkového kalendára nezapočítavajú. Viac sme o tom písali v samostatnom článku Na čo všetko môže siahnuť exekútor?

Ak ste napríklad dostali pokutu, alebo ste predtým neplatili výživné na dieťa, táto podlžnosť sa do procesu nezarátava. Skôr, či neskôr, budete musieť všetky tieto záväzky vyrovnať.

Aký je rozdiel medzi splátkovým kalendárom a konkurzom?

Pri konkurze dlžník príde o majetok, ale všetky peniaze, ktoré zarobí po konkurze sú už jeho novonadobudnutým majetkom, na ktorý mu už súd nebude siahať.

Ak sú splnené podmienky na konkurz, súd vyhlási do 15 dní od doručenia návrhu samotný konkurz. Po tomto úkone majú veritelia 45 dní na to, aby súdu oznámili svoju pohľadávku voči dlžníkovi.

Pri konkurze ide o to, aby sa speňažil majetok dlžníka a tým sa čiastočne, alebo úplne uspokojili pohľadávky veriteľov. Nemusíte sa obávať, že po konkurze ostanete na dlažbe. Novela zákona myslela aj na to. Existuje inštitút tzv. nepostihnuteľná hodnota obydlia, ktorá zabezpečí, že neskončíte na ulici a celý váš majetok sa konkurzom stratí.

Pri splátkovom kalendári, tak dovtedy nadobudnutý majetok ostáva v jeho vlastníctve, ale za 5 rokov musí splatiť minimálne 30% svojich dlhov.

Ak súd schváli splátkový kalendár, ako formu oddlženia, zastavujú sa aj exekúcie vedené voči dlžníkovi.

Vo väčšine prípadov je pre dlžníka výhodnejšie riešiť svoje dlhy dlhy splátkovým kalendárom.

Veritelia majú právo podať návrh na zrušenie osobného bankrotu dlžníka z dôvodu tzv. nepoctivého zámeru. Dôvodom môže byť napr. fakt, že dlžník úmyselne zamlčal majetok, alebo veriteľa, aj keď o ňom vedel, či mal osobný dôvod poškodiť veriteľovi.

Ak je vaša situácia neudržateľná a máte problém splácať svoje záväzky, obráťte sa na nás. Za roky skúseností sme oddlžili tisíce ľudí a celkovo ušetrili viac ako 300 000 000 €.

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.