Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Kalkulačka bankrotu – Výsledok

Krok 1
Finančná situácia
Krok 2
Hodnotný majetok
Krok 3
Osobné údaje
Krok 4
Výsledok
Krok 5
Rekapitulácia

Podmienky pre osobný bankrot sú splnené

Najlepšou formou Vášho oddlženia je konkurz

Konkurz je forma oddlženia vhodná pre osoby, ktoré nemajú žiadny majetok alebo ktoré sú ochotné vzdať sa svojho majetku výmenou za zbavenie sa svojich dlhov.

Aký bude ďalší postup?

 1. Dohodneme Vám stretnutie s Oddlžovacím špecialistom v blízkosti Vášho bydliska. Toto stretnutie je zdarma!
 2. Náš špecialista Vám urobí podrobnú analýzu a dá Vám zoznam dokumentov, ktoré budeme potrebovať na prípravu žiadosti na oddlženie.
 3. Pripravíme Vám žiadosť a všetky potrebné podklady, ktoré podpíšete.
 4. Podáme žiadosť o poskytnutie právnej pomoci vo veci osobného bankrotu spolu s potrebnými prílohami na príslušné Centrum právnej pomoci.
 5. Centrum právnej pomoci rozhodne o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci na podanie návrhu na konkurz.
 6. Centrum právnej pomoci podá návrh na súd (elektronicky), ktorý by mal o návrhu rozhodnúť do 15 dní od doručenia.
 7. Súd rozhodne o povolení oddlženia, ktorým rozhodnutím bude ustanovený aj správca (účinky oddlženia nastávajú už súdnym rozhodnutím).
 8. Následuje ďalší priebeh osobného bankrotu – speňažovanie majetku. Ak dlžník žiadny majetok nemá, správca to oznámi v Obchodnom vestníku a konkurz sa zrušuje (končí sa).
 9. Konanie skončí.

Pomôžeme Vám:

 • Nie ste si istý, či je konkurz pro Vás najlepším riešením?
 • Máte veľa dlhov u nebankoviek? Dokážeme získať časť preplatkov späť!
 • Chcete ušetriť čas a pripraviť všetky podklady pro Centrum právnej pomoci za niekoľko dní? (aktuálne čakací lehoty v Centre právnej pomoci sú okolo 5 mesiacov, počas ktorých nie ste chránený pred exekútormi a vymáhačmi a dlhy sa neustále navyšujú!)

  Please fill out the form on the previous page.

   Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.