Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Z povinnosti zaplatiť plnú výšku istiny, nakoniec pani Mária dostala možnosť mesačných splátok

v sekcii: Aktuality.

Žalobou podanou ako návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní na Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.12.2017 sa žalobca v tomto prípade UNICREDIT Bank a.s., prostredníctvom advokáta domáhal, aby súd uložil žalovanému v tomto prípade našej klientke pani Márií povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 11 009,90,- Eur s príslušenstvom. Titulom nesplnenia svojho záväzku dlžníka, vyplývajúceho zo Zmluvy o spotrebiteľskom úvere /Ďalej Zmluva/, uzavretej medzi procesnými stranami dňa 23.5.2014. Okresný súd Banská Bystrica v upomínacom konaní vydal dňa 8.1.2018 platobný rozkaz, ktorý napadol odporom žalovaný. Žalobca súdu podľa § 14 ods.1 ZoUK navrhol pokračovať v konaní na príslušnom súde podľa Civilného sporového poriadku. Z tohto dôvodu Okresný súd Banská Bystrica postúpil vec, ako miestne príslušnému tunajšiemu súdu, a to dňa 13.03.2018.  Okresný súd Dunajská Streda umožnil klientovi uhrádzať dlžnú sumu v mesačných splátkach po 150 Eur.

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.