Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Vyhratý súdny spor pani Eriky

v sekcii: Aktuality.

Žalobou doručenou Okresnému súdu Poprad dňa 28.08.2019 a postúpenou na Okresný súd Žilina dňa 11.02.2020 sa žalobca ako VÚB banka domáhal voči našej klientke pani Erike vydania súdneho rozhodnutia, ktorým by súd uložil pani Erike povinnosťzaplatiť žalobcovi sumu vo výške 2 273,75 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 2 273,75 Eur od 21.07.2019 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania. Po vyjadrení nášho spolupracujúceho advokáta a postúpení pohľadávky na Intrum Slovakia, s.r.o. žalobca vzal žalobu späť, pani Erike sme ušetrili 2273,75  Eur s príslušenstvom.

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.