Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Ušetrených viac ako 8000 Eur aj s príslušenstvom

v sekcii: Aktuality.

Žalobca sa svojím návrhom doručeným súdu 12.12.2018 domáhal, aby súd žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 8.201,- Eur spolu s úrokom vo výške 16,90% ročne zo sumy 6.312,21 Eur od 01.03.2018 do zaplatenia a úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 7.897,68 Eur od 1.3.2018 do zaplatenia, a nahradiť mu trovy konania.

Svoj návrh odôvodnil tým, že na základe zmluvy o splátkovom úvere zo 14.9.2012, poskytol žalovanej ako dlžníkovi spotrebný úver na čokoľvek, vo výške 8.500,- Eur, s dohodnutou fixnou výškou úrokovej sadzby 14,90% ročne.

Okresný súd Galanta žalobu zamietol v celom rozsahu a toto rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd Trnava. Vďaka spolupracujúcemu advokátovi sme klientke ušetrili 8 201 Eur s príslušenstvom.

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.