Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Spolupracujúci advokát ušetril klientovi v rodinnom rozpočte sumu vo výške viac ako 200 Eur.

v sekcii: Aktuality.

Veriteľ požiadal zamestnávateľa nášho klienta listom zo dňa 10.03.2020 o vykonávanie zrážok zo mzdy, klientovi sme odporučili spolupracujúceho advokáta, ktorý po prevzatí právneho zastúpenia podal na Okresný súd Žilina celkovo 4 návrhy na zastavenie zrážok zo mzdy. Okresný súd Žilina zastavil celkovo 4 zrážky zo mzdy, posledné Uznesenie o zastavení zrážok zo mzdy bolo z 29.04.2020. Spolupracujúci advokát ušetril klientovi v rodinnom rozpočte sumu vo výške viac ako 200 Eur.

 

Pri správe záväzkov si treba uvedomiť jednu podstatnú vec, ktorá by mala byť zrejmá celej obchodnej spoločnosť BONATO s.r.o. a Prvá oddlžovacia s.r.o., že nie je oprávnená poskytovať právne služby, ani zastupovať klientov na súdoch, ani im poskytovať akékoľvek právne úkony. Takéto konanie zákon považuje za pokutníctvo a od 01.01.2019 bola presne špecifikovaná skutková podstata tohto trestné činu.

 

Takže sme pomohli klientke tým, že sme jej sprostredkovali právnu pomoc prostredníctvom advokáta zapísaného v Slovenskej advokátskej komore. Rozhodnutie nie je možné zverejniť, pretože advokát je viazaný mlčanlivosťou o všetkom čo sa dozvedel o klientovi v spore.

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.