Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Nepoctivý zámer pri osobnom bankrote

v sekcii: Články.

nepoctivy zamer pri osobnom bankrote

Nepoctivý zámer pri osobnom bankrote sa týka úmyselne klamlivého alebo zavádzajúceho správania dlžníka v súvislosti s jeho finančnou situáciou a majetkovými vzťahmi, s cieľom dosiahnuť neoprávnené výhody pri oddlžení. Tento termín sa používa v právnych systémoch na označenie situácií, kedy jednotlivec manipuluje s informáciami alebo majetkom takým spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť rozhodnutie súdu týkajúce sa jeho oddlženia. Tu sú niektoré základné body súvisiace s nepoctivým zámerom pri osobnom bankrote:

Skrytie majetku
Jedným z bežných prípadov nepoctivého zámeru je skrytie majetku, aby sa predstieralo, že dlžník nemá žiadny majetok na splácanie dlhov. Toto môže zahŕňať prevod majetku na inú osobu, fiktívne znižovanie hodnoty majetku alebo vytváranie nepravdivých záväzkov.

Zatajovanie príjmu
Dlžník môže úmyselne skrývať svoje príjmy alebo nehlásiť určité zisky, aby vytvoril dojem, že jeho finančná situácia je horšia, než v skutočnosti je. Toto môže ovplyvniť súdne rozhodnutie týkajúce sa oddlženia.

Neoprávnené pôžičky pred oddlžením
Pred podaním žiadosti o oddlženie niektorí jednotlivci zámerne žiadajú o ďalšie pôžičky, ktoré nemajú v úmysle splácať. Týmto spôsobom sa snažia získať finančné prostriedky, ktoré by inak neboli schopní získať po schválení oddlženia.

Falošné informácie o dlhoch
Niektorí jednotlivci môžu poskytovať falošné informácie o svojich dlhoch, veriteľoch alebo ich finančnej histórii, aby ovplyvnili výsledok procesu oddlženia.

Okrem toho sa ako nepoctivý zámer myslí aj úmysel dlžníka poškodiť cielene dlžníka, či neplnenie splátkového kalendára alebo neplatenie výživného na deti.

Dôsledky nepoctivého zámeru pri osobnom bankrote môžu byť závažné:

Zamietnutie oddlženia
Ak súd zistí, že jednotlivec konal s nepoctivým zámerom pri podávaní žiadosti o oddlženie, môže rozhodnúť o zamietnutí jeho žiadosti a vylúčení z oddlženia.

Trestnoprávne následky
V niektorých prípadoch môže byť nepoctivý zámer pri osobnom bankrote považovaný za trestný čin. Postihy môžu zahŕňať pokuty alebo dokonca väzenie.

Strata dôveryhodnosti
Dlhodobo sa nepoctivé správanie môže prejaviť aj vo vašom dôveryhodnosti u súdov, veriteľov a potenciálnych partnerov v budúcnosti. Dôvera sa buduje dlhodobo, nedôveru môžete „získať“ svojim nepoctivým správaním veľmi rýchlo.

Je dôležité si uvedomiť, že oddlženie je určené pre tých, ktorí sa skutočne nachádzajú v zlej finančnej situácii a potrebujú druhú šancu na začiatok. Akonáhle sa však začne jednať s nepoctivým úmyslom, to môže mať závažné právne a osobné následky. Je vždy najlepšie byť otvorený, čestný a spolupracovať s relevantnými orgánmi počas celého procesu osobného bankrotu.

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.