Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Hrozí vam exekúcia?

Ste pod hrozbou exekúcie? Chcete zachrániť svoj majetok a vyhnúť sa exekúcii? Nájdeme pre Vás riešenie.

Nebuďte pasívny! Ignorovaním problémov, nepreberaním poštových zásielok a výziev sa len pripravujete o možnosť účinnej obrany.

 

Čo Vám hrozí pri exekúcii?

 • Zmrazenie bankových účtov
 • Zabavenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • Následný predaj majetku v dražbe
 • Zrážky zo mzdy, pokiaľ majetok nie je postačujúci na uspokojenie veriteľov

Ako Vám vieme pomôcť?

BONATO s.r.o. má silný právnický tím a taktiež oddlžovacích odborníkov s niekoľko ročnou praxou. Sme schopní Vám získať čas a nájsť vhodné riešenie, ako sa exekúciám vyhnúť alebo ich zastaviť. Zároveň Vám ponúkame aj celkovú stratégiu oddlženia, aby ste mohli začať nový život bez dlhov.

Preto pokiaľ chcete minimalizovať svoje straty a zastaviť exekúcie, dohodnite si nezáväzné stretnutie s naším špecialistom. Bezplatne Vám všetko vysvetlí a ponúkne riešenie v podobe oddlžovacej stratégie.*

Chcem zastaviť exekúciu

* Nasledujúci pracovný deň sa Vám ozve naša operátorka. Vyberie Vám kanceláriu oddlžovacieho špecialistu najbližšie Vášmu bydlisku.

FAQ

 • Akú sú právomoci exekútora?

  Exekútor je úradná osoba, s ktorou musia spolupracovať všetky orgány štátnej správy, poisťovne, banky aj nebankové spoločnosti – ale predovšetkým dlžník. Ak by ste odmietli s exekútorom spolupracovať, súd Vám môže (na návrh exekútora) udeliť pokutu až do výšky 820 € a to aj opakovane!

  Exekútor:

  •  môže dlžníka predvolať na vysvetlenie či k súčinnosti a urobenie súpisu majetku.
  •  je oprávnený vstúpiť do dlžníkových osobných priestorov bez ohľadu na fyzickú prítomnosť dlžníka.
  • môže zhabať veci, ktoré následne vydraží.
  • volí formu výkonu exekúcie

 • Aký je postup exekútora?

  1. Upovedomí povinného (dlžníka) aj oprávneného (veriteľa) o začatí exekúcie.
  2. Vyzve dlžníka, aby uspokojil pohľadávky oprávneného (plynie lehota 14 dní na podanie námietky).
  3. Zakáže dlžníkovi disponovať so svojím majetkom.
  4. Exekútor si v katastri nehnuteľností zistí, či dlžník vlastní nehnuteľný majetok / dom, byt, chalupu, pozemky atď. / a zablokuje možnosť predaja alebo prevodu. Môže to skončiť až nedobrovoľnou dražbou. To isté urobí v evidencii vozidiel.
  5. Zablokuje všetky bankové účty dlžníka. Má právo vziať si takmer všetky peniaze – na účte musí zostať minimálne 99,58 €  (jednorázovo)
  6. Zablokuje mzdu, dôchodok, rentu. Účtovníčka je zo zákona povinná blokovať dlžníkovu výplatu. Môže dlžníkovi vyplácať len životné minimum.
  7. Zaplombuje / polepí hnuteľné veci v bydlisku dlžníka. Má právo ich predať a z výťažku uspokojiť veriteľa – aj čiastočne.

 • Čo môže byť zabavené v exekúcii?
  Exekútor Vám môže prakticky zobrať celý príjem do výšky tzv. nezabavitelného minima, ktorého výška je závislá od typu pohľadávky a tiež na tom, aké je Vaše životné minimum. To znamená, že sa to týka aj materskej, podpory v nezamestnanosti a prípadne ďalších príjmov. Pokud toto nestačí na uspokojení pohledávek, tak má exekutor právo na zabavení majetku.
 • Čo nemôže byť zabavené v exekúcii?
  V prípade príspevkov od štátu nemá exekútor nárok na jednorázovéé sociálne dávky (pôrodné, pohrebné …), dávky v hmotnej núdzi a príspevky na bývanie. To isté sa týka aj sociálnych dávok pre telesne postihnutých. V prípade hmotného majetku nesmie exekútor zabaviť veci osobnej potreby, veci, ktoré súvisia s výkonom práce a majetok, ktorého zabavenie by bolo v rozpore s morálnym kódexom.

  Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.