Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zrušený rozhodcovský rozsudok

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Naša klientka uzatvorila v apríli 2014 zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 930 eur. Keďže sa po určitom čase dostala do finančných problémov a nebola si schopná plniť svoje povinnosti zo zmluvy, jej dlh sa stal v zmysle zmluvných podmienok v celku splatný a následne bol v tejto veci vydaný rozhodcovský rozsudok. Naša klientka má však za to, že toto rozhodcovské konanie trpí vadou absencie právomoci rozhodcovského súdu, pretože rozhodcovská zmluva ktorá je súčasťou zmluvy o úvere je ako neurčitý právny úkon neplatná a je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, a preto podala návrh o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Okresný súd nariadil pojednávanie, na ktorom vykonal dokazovanie výsluchom našej klientky, prehliadnutím listinných dôkazov a príslušných spisových materiálov a uznal, že návrh našej klientky je odôvodnený. Výsledkom tohto konania bolo že súd zrušil predmetný rozhodcovský rozsudok, na základe ktorého mala naša klientka zaplatiť takmer 1570 eur.

Rozhodnutie na stiahnutie