Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zrušenie rozhodcovského rozsudku

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Náš klient v marci 2013 uzatvoril so spoločnosťou ktorá poskytuje úverové finančné služby zmluvu o úvere. Výška úveru bola 1 380 eur. Keďže sa klient dostal do problémov a nebol schopný splácať tento úver v dohodnutých mesačných splátkach, dlh sa stal splatný v celku. Klient nemal na zaplatenie tejto sumy finančné prostriedky, a tak žalovaný, teda spoločnosť podala žalobu o zaplatenie sumy takmer 3 000 eur, na základe ktorej bol vydaný rozhodcovský rozsudok. O 4 mesiace neskôr podal žalobu náš klient, ktorou sa domáhal zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku. V tejto žalobe poukázal na to, že dané rozhodcovské konanie trpí vadou absencie právomoci daného rozhodcovského súdu. Okresný súd rozhodol v prospech žalobcu, teda nášho klienta a to tak, že zrušil rozhodcovský rozsudok a nepriznal mu náhradu trov konania.

 

Rozhodnutie na stiahnutie