Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zrušenie poverenia na vykonanie exekúcie

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Vo februári 2015 bola na Okresný súd doručená žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie proti našej klientke na vymoženie pohľadávky vo výške 543,40 eur s príslušenstvom a zmluvnou pokutou. Táto žiadosť bola podaná na základe návrhu na vykonanie exekúcie oprávneného, čiže spoločnosti s ktorou naša klientka uzatvorila v máji 2013 zmluvu, ktorý bol doručený súdnemu exekútorovi spolu s priloženým exekučným titulom, ktorým bol rozhodcovský rozsudok zo septembra 2014.

Okresný súd sa pri preskúmavaní žiadosti súdneho exekútora zaoberal najmä exekučným titulom, ktorý vydal rozhodcovský súd a otázkou, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe platne uzavretej rozhodcovskej zmluvy.

Po preskúmaní všetkých listinných dôkazov dospel k názoru, že exekučný titul je vydaný v rozpore so zákonom, a preto návrh na vykonanie exekúcie zamietol.

Rozhodnutie na stiahnutie