Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Znížená dlžná suma a povolené mesačné splátky po 10 eur

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Navrhovateľ, ktorého predchodcom bol poskytovateľ úveru sa podaným návrhom v septembri 2015 domáhal rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal zaplatiť našu klientku sumu 601,36 eur spolu s príslušenstvom. Dôvodom na začatie konania bolo omeškanie našej klientky s úhradou svojho záväzku, keďže sa dostala do finančných problémov. Záväzok spočíval v poskytnutí úveru vo výške 900 eur v decembri 2011. Naša klientka sa k celej veci vyjadrila tak, že podaný žalobný návrh považuje v celom rozsahu za nedôvodný a uviedla všetky úhrady, ktoré poukázala na účet navrhovateľa. Poznamenala, že platby boli na istinu, nie na úrok a že podľa nej obsahuje predmetná úverová zmluva neprijateľné zmluvné podmienky.

Na záver považovala za dôležité poukázať na svoju zlú finančnú situáciu, napriek ktorej je ochotná splácať všetkým svojim veriteľom aspoň čiastočné úhrady. V prípade, ak jej súd uloží povinnosť splácať dlžnú sumu, žiadala o mesačné splátky. Súd vykonal vo veci dokazovanie oboznámením sa so všetkými listinnými dôkazmi a zistil, že celkové úhrady našej klientky predstavujú sumu 866,21 eur a úver uznal za bezúročný a bez poplatkov. Po odčítaní realizovaných platieb od poskytnutej sumy, zaviazal súd zaplatiť našu klientku sumu 33,79 eur v mesačných splátkach po 10 eur.

Rozhodnutie na stiahnutie