Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Žiadost o vyčíslenie dlhu

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Vo všeobecnosti uvádzajú veritelia , že majú mechanizmy ako pomôcť svojim klientom, ktorí sa dostanú do zlej finančnej a životnej situácie. Nie vždy je to však pravda. Tak ako v prípade klientky, ktorá mala viacerých veriteľov a už nevládala splácať pôvodné splátky. Nakoľko jej ani jeden z veriteľov nevyšiel v ústrety a mala snahu riešiť svoje záväzky rozhodla sa, ako jedna z prvých klientov podpísať zmluvu s našou spoločnosťou.

Na základe mandátnej zmluvy začala komunikácia s veriteľmi a kompletná administratíva spojená so správou záväzkov. Klientka uhrádzala pravidelne splátky podľa svojich finančných možností. V priebehu celého obdobia niektoré dlhy splatila v celej výške, v niektorých prípadoch jej časti dlhov boli odpustené, na základe súdneho rozhodnutia.

Preplatok 469,29 €

Často sa však stáva, že klient pri podpise zmluvy nedisponuje informáciou o presnej výške dlhu, tak ako to bolo aj v tomto prípade. Klienta mala k dispozícii výzvu od vymáhacej spoločnosti, ktorá si sumu značne navýšila. Nakoľko veriteľ v priebehu splácania nezaslal klientke informáciou s presnou výškou dlhu, zaslala naša spoločnosť žiadosť o jeho vyčíslenie . Na prekvapenie pani klientky prišlo od veriteľa písomné potvrdenie, že dlh je nielen splatený, ale pri ich vnútornej kontrole bol zistený dokonca preplatok vo výške 469,29 Eur. Tento preplatok bol vrátený klientke na jej účet a peniaze môže použiť na vyplatenie iného dlhu.

Mnoho dlžníkov však žiadosti o vyčíslenie nepošle. Otázka znie, ako naložia veritelia s preplatkami, keďže o jeho vzniku klienta neinformujú?

Rozhodnutie na stiahnutie