Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zastavenie zrážok zo mzdy potvrdené Uznesením Krajského súdu

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Medzi naším klientom a spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o. bola uzavretá v máji 2016 zmluva o spotrebiteľskom úvere a súčasne na zabezpečenie pohľadávky z uvedenej zmluvy bola uzavretá aj dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže náš klient sa omeškal s niekoľkými splátkami, spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. požiadala zamestnávateľa nášho klienta o vykonávanie zrážok zo mzdy.

Klientovi sme pomohli vypracovať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa klient domáhal zastavenia zrážok zo mzdy, keďže dohoda o zrážkach zo mzdy je ako neprijateľná zmluvná podmienka neplatná. Okresný súd Prešov Uznesením vydal neodkladné opatrenie, ktorým spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o. uložil povinnosť zdržať sa akéhokoľvek použitia Dohody o zrážkach zo mzdy a vykonať oznámenie zamestnávateľovi nášho klienta, aby upustil od vykonávania zrážok zo mzdy, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Proti tomuto Uzneseniu podala odvolanie spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o., v ktorom sa domáhala zrušenia Uznesenia o nariadení neodkladného opatrenia, pretože podľa jej názoru dohoda o zrážkach zo mzdy je v súlade so zákonom. Krajský súd Prešov potvrdil Uznesenie Okresného súdu ako vecne správne a teda spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. je povinná zdržať sa akéhokoľvek použitia Dohody o zrážkach zo mzdy a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Rozhodnutie na stiahnutie

 

Volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.