Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zastavenia vykonávania zrážok zo mzdy

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Na základe zmluvy o úvere bol našej klientke poskytnutý úver vo výške 800 eur. Poskytovateľ úveru tento vzťah zabezpečil dohodou o zrážkach zo mzdy a následne v októbri 2011 vyzval zamestnávateľa našej klientky k vykonaniu zrážok z jej mzdy, pretože sa dostala s úhradou svojho záväzku do omeškania. Keďže zrážky zo mzdy značne zhoršili finančnú aj životnú situáciu našej klientke, domáhala sa na súde určenia, že dohoda o zrážkach zo mzdy je neplatná.

Okresný súd v tejto veci nariadil pojednávanie, kde klientka pri výsluchu poukázala na fakt, že táto dohoda nebola s ňou ako so spotrebiteľom individuálne dojednaná a preto ju považuje za neplatnú. Taktiež na pojednávaní uviedla dôvod prečo si tento úver zobrala. Priznala, že bola vo veľmi zlej finančnej situácii a úver potrebovala na zaplatenie iného dlhu. Súd v tejto právnej veci vykonal dokazovanie taktiež preskúmaním všetkých listinných dôkazov a po posúdení celej situácie mal za preukázané, že zmluvné dojednanie o zrážkach zo mzdy je neplatné. Súd vyhovel žiadosti našej klientky a určil, že dohoda o zrážkach zo mzdy je neplatná.

Rozhodnutie na stiahnutie