Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zastavené zrážky zo mzdy nášho klienta

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

V decembri 2012 uzatvoril jeden z našich klientov zmluvu o úvere, na základe ktorej čerpal úver. Keďže súčasťou tejto zmluvy bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy a náš klient po čase nemal financie na splácanie svojich záväzkov, poskytovateľ úveru vyzval  v auguste 2015 jeho zamestnávateľa k vykonávaniu zrážok z jeho mzdy. Vzhľadom na to že klient si nevedel predstaviť pretrvávanie zrážania čiastok z jeho mzdy, podal na okresný súd návrh, ktorým sa domáhal určenia neprijateľných zmluvných podmienok zmluvy o úvere a taktiež nariadenia predbežného opatrenia, ktorým chcel dosiahnuť zastavenie vykonávania zrážok zo mzdy. V návrhu poukázal na to, že zmluva o úvere obsahuje zmluvné podmienky, ktoré sa svojim obsahom priečia dobrým mravom, ako napríklad neprimerane vysoké úroky.

Súd celú vec preskúmal a v plnom rozsahu sa stotožnil s právnymi a skutkovými dôvodmi návrhu nášho klienta. Rozhodol, že je potrebné nariadiť predbežné opatrenie ktorého zabezpečovacia funkcia spočíva najmä v schopnosti zabrániť nepriaznivým následkom ktoré by mohli nastať, a preto uložil zamestnávateľovi nášho klienta povinnosť zdržať sa zrážok z jeho mzdy v prospech poskytovateľa úveru, a to až do skončenia konania vo veci samej o určenie neprijateľných zmluvných podmienok.

Rozhodnutie na stiahnutie