Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zastavené konanie o zaplatenie 1 334,20 eur s príslušenstvom

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Žalobca, čiže poskytovateľ úveru žiadal žalobou v septembri 2014, aby súd uložil našej klientke povinnosť zaplatiť sumu 1 334,20 eur. Svoju žalobu odôvodnil tým, že v marci 2008 uzatvoril s našou klientkou zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej poskytol úverový limit vo výške 1327,76 eur. Súd v tejto veci vykonal dokazovanie, na základe ktorého zistil, že žalobca sa voči žalovanému domáha zaplatenia sumy 1 002,51 eur a to titulom nevrátenej časti úveru, ktorý bol našej klientke poskytnutý v marci 2008. Keďže po preskúmaní všetkých listinných dôkazov dospel k záveru že v zmluve chýbaj niektoré údaje, úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.

Podľa listín bolo taktiež dokázané, že naša klientka čerpala úver vo výške 2 344,73 eur a zaplatila zaň 3 611,50 eur. Súd teda zamietol žalobu z toho dôvodu, že naša klientka úver dokonca preplatila, čiže zaplatila viac, než bol poskytnutý úver. Žaloba je preto nedôvodná a súd ju zamietol.

Rozhodnutie na stiahnutie