Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zastavené exekučné konanie

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Okresný súd zastavil exekučné konanie na vymoženie pohľadávky v sume takmer 5 100 eur proti nášmu klientovi. Toto konanie sa začalo v apríli 2015 na žiadosť súdneho exekútora, ktorý požiadal o udelenie poverenia na vykonanie predmetnej exekúcie, v zmysle návrhu poskytovateľa úveru na základe rozhodcovského rozsudku vydaného rozhodcovským súdom. V predmetnej právnej veci vydal tunajší súd v máji 2015 uznesenie, ktorým zamietol žiadosť súdneho exekútora. Po preskúmaní celej veci súd zastavil túto exekúciu z dôvodu, že oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie na základe rozhodnutia, ktoré nemožno považovať za vykonateľný exekučný titul, ktorým bol rozhodcovský rozsudok.

Súd sa v tejto veci ďalej zaoberal uplatnením trov predmetnej exekúcie a vzhľadom na fakt že rozhodcovský rozsudok nemožno považovať za vykonateľný exekučný titul, nie je možné nášho klienta zaviazať na úhradu vzniknutých trov.

Rozhodnutie na stiahnutie