Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zastavené exekučné konanie o vymoženie takmer 195 eur

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Na základe návrhu oprávneného, čiže veriteľa našej klientky sa v marci 2015 začalo proti nej viesť exekučné konanie, za účelom vymoženia pohľadávky vo výške takmer 195 eur. Exekučný titul v tomto prípade predstavoval rozhodcovský rozsudok, ktorý bol vydaný, pretože naša klientka si nebola schopná kvôli zlej finančnej situácií plniť svoje platobné povinnosti. Súdny exekútor na základe návrhu jej veriteľa požiadal okresný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Okresný súd následne predmetnú žiadosť preskúmal. Zameral sa najmä na samotný exekučný titul, čiže rozhodcovský rozsudok a  po preskúmaní všetkých doložených listinných dôkazov uznal dojednanie rozhodcovskej zmluvy za neprijateľnú zmluvnú podmienku, čo spôsobuje jej neplatnosť.  S prihliadnutím na všetky okolnosti dospel okresný súd k záveru, že žiadosť súdneho exekútora je potrebné zamietnuť, a preto zastavil predmetné exekučné konanie o vymoženie 193,74 eur.

Rozhodnutie na stiahnutie