Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zamietnutý návrh na vklad záložného práva

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Nášmu klientovi bol poskytnutý úver na základe zmluvy o úvere. K tejto zmluve bola za účelom zabezpečenia pohľadávky na základe dohode o splnomocnení uzatvorená taktiež zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam. Keďže náš klient sa dostal do finančných problémov, vo februári 2016 Okresný úrad prijal návrh na vklad  záložného práva do katastra nehnuteľností.  Okresný úrad následne preto preskúmal predmetné zmluvy aj s prílohami v súlade s katastrálnym zákonom najmä hľadiska, či je predmetný úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou nášho klienta a taktiež, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné. Po preskúmaní všetkých listinných dôkazov na základe neplatnosti uzavretej zmluvy o úvere a záložnej zmluvy Okresný úrad zamietol návrh na vklad záložného práva, najmä z dôvodu, že dohoda o splnomocnení nie je formulovaná presne, zrozumiteľne a určito.

Predmetné rozhodnutie Okresného úradu napadol poskytovateľ úveru podaním odvolania na Krajský súd. Po preskúmaní celej veci a všetkých listinných dôkazov sa Krajský súd stotožnil s rozhodnutím Okresného úradu, a preto ho ako vecne správne a zákonné potvrdil. 

 

Rozhodnutie na stiahnutie