Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zamietnutie exekúcie

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v exekučnej veci proti našej klientke ako povinnej v jej prospech. Išlo o dovolanie oprávneného, čiže veriteľa našej klientky proti Uzneseniu Krajského súdu.

V roku 2012 požiadal súdny exekútor Okresný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd však jeho žiadosť zamietol. V odôvodnení poukázal na to, že právny predchodca oprávneného a naša klientka uzavreli úverovú zmluvu, ktorej súčasťou bola rozhodcovská doložka, ktorá je však neplatná, čiže označený rozhodcovský rozsudok nie je vykonateľný exekučný titul. Na odvolanie oprávneného Krajský súd v Prešove v novembri Uznesením z novembra 2013 napadnuté Uznesenie potvrdil. Konštatoval, že súd prvého stupňa rozhodol správne.Oprávnený podal aj proti Uzneseniu Krajského súdu dovolanie, v ktorom žiadal napadnuté uznesenie zmeniť tak, že Najvyšší súd poverí súdneho exekútora vykonaním exekúcie, alebo zruší rozhodnutia oboch predchádzajúcich súdov nižších stupňov.

Najvyšší súd celú vec preskúmal a skonštatoval, že právne závery, ku ktorým dospeli Okresný a Krajský súd sú plne opodstatnené a stotožnil sa s nimi, čiže dovolanie spoločnosti odmietol.

 

Rozhodnutie na stiahnutie