Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zamietnutá žaloba o zaplatenie sumy 435 eur a povolenie splácať zvyšný dlh vo forme mesačných splátok

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Jeden z našich klientov uzatvoril zmluvu, v zmysle ktorej mu bola poskytnutá sim karta ktorá mu umožňovala využívať telekomunikačné služby. Vzhľadom na to že klient bol v značne nepriaznivej finančnej situácií a nezaplatil cenu poskytnutých služieb vo výške 147 eur vyfakturovaných za tri mesiace, operátor ho vo februári 2014 vyzval k dodatočnému zaplateniu neuhradených faktúr. Náš klient na túto výzvu reagoval čiastočnou úhradou sumy vo výške 12,31 eur. Keďže to nebola suma v požadovanej výške, mobilný operátor podal na súd návrh na začatie konania, ktorým sa domáhal, aby mu súd priznal okrem sumy za neuhradené služby vo výške aj nárok na zaplatenie sumy 435 eur z titulu náhrady škody. Táto škoda predstavovala rozdiel medzi predajnou cenou mobilného zariadenia ktorý bol poskytnutý nášmu klientovi a jeho akciovou cenou. Klient vo vyjadrení k tomuto návrhu uviedol, že si je vedomý dlhu vo výške nezaplatených poskytnutých služieb, ale z dôvodu svojej zlej finančnej situácie požiadal, aby mu súd povolil splácať dlh vo forme mesačných splátok vo výške maximálne 9,10 eur.

Súd v tejto veci rozhodol bez nariadenia pojednávania a vykonaným dokazovaním zistil, že zostatok sumy za neuhradené služby predstavuje 48 eur. Súd preto zaviazal nášho klienta zaplatiť žalobcovi 48 eur s tým, že povolil splácať tento dlh v splátkach po 9,10 eur mesačne. Vo zvyšnej časti ohľadom sumy 435 súd žalobu zamietol. 

Rozhodnutie na stiahnutie