Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zamietnutá žaloba o zaplatenie 615 eur

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

V októbri 2015 bol na súd podaný návrh, ktorým mal súd zaviazať nášho klienta zaplatiť 615,97 eur spolu s príslušenstvom. Tento návrh bol podaný na základe Zmluvy o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty z novembra 2009. Na základe tejto zmluvy sa navrhovateľ zaviazal poskytnúť nášmu klientovi kreditnú kartu, ku ktorej bol vedený účet. Nášmu klientovi bol schválený úverový rámec vo výške 300 eur. Keďže sa náš klient dostal do zlej finančnej situácie, prestal si plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a bol proti nemu podaný návrh na vydanie platobného rozkazu. Konečný dlh nášho klienta po celom vyčíslení predstavoval výšku 615,97 eur. Náš klient k návrhu na vydanie platobného rozkazu uviedol, že ho považuje za nedôvodný. Súd vo veci vykonal dokazovanie oboznámením sa s obsahom listín založených v spise a zhodnotiac vykonané dôkazy dospel k záveru, že predmetná žaloba je nedôvodná, a preto ju v celom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie na stiahnutie