Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zamietnutá žaloba na pani Katarínu a jej ušetrených 1 114 Eur

v sekcii: Aktuality.

Obchodná spoločnosť PROFI Credit Slovakia podala ešte v roku 2018 žalobu voči našej klientke pani Kataríne, kde sa domáhala dlžnej sumy vo výške 1 159,72 Eur. Okresný súd Trnava najskôr uložil klientke uhradiť dlžnú sumu, náš spolupracujúci advokát však podal proti rozsudku odvolanie, o ktorom rozhodoval Krajský súd Trnava ako odvolací súd. Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutom výroku I., ktorým uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.114,79 Eur spolu s 5,05% ročným úrokom z omeškania zo sumy 1.196,59 Eur od 15.01.2015 do 22.11.2017. Tak isto zo sumy 1.159,72 Eur od 23.11.2017 do 24.05.2018. Rovnako zo sumy 1.127,52 Eur od 25.05.2018 do 30.07.2018. Taktiež zo sumy 1.114,79 Eur od 31.07.2018 do zaplatenia všetko v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku, mení tak, že žalobu v tejto časti zamieta. Krajský súd teda dal za pravdu argumentom nášho spolupracujúceho advokáta , žaloba bola zamietnutá a klientke pani Kataríne sme ušetrili 1 114,79 Eur s príslušenstvom.

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.