Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zamestnávateľovi nášho klienta nariadená povinnosť zdržať sa zrážok z jeho mzdy

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Nášmu klientovi bol v júli 2015 na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere poskytnutý úver vo výške 500 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola taktiež dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorej  cieľom bolo zaistenie pohľadávky veriteľa, čiže poskytovateľa úveru voči dlžníkovi, nášmu klientovi.

Keďže tento klient nemal na splátky úveru dostatok financií a dostal sa so splácaním do omeškania, na základe dohody o zrážkach zo mzdy vyzval v januári 2016 poskytovateľ úveru zamestnávateľa nášho klienta na vykonanie zrážok z jeho mzdy. Vzhľadom na fakt, že zrážky zo mzdy mali na nášho klienta a jeho rodinu devastačné následky pretože má aj ďalších veriteľov, podal v júni 2016 na okresný súd návrh, ktorým sa domáhal, aby súd určil, že dohoda o zrážkach zo mzdy je neplatná. Spolu s týmto návrhom podal taktiež návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa domáhal, aby súd uložil jeho zamestnávateľovi povinnosť zdržať sa zrážok z jeho mzdy. Vo svojom návrhu označil predmetnú dohodu za neprijateľnú zmluvnú podmienku a nakoľko s ním nebola individuálne dojednaná, považuje ju za neplatnú.

Súd mal zo všetkých predložených listinných dôkazov za preukázané, že návrh nášho klienta spĺňa náležitosti pre nariadenie predbežného opatrenia, preto vyhovel návrhu nášho klienta a uložil zamestnávateľovi nášho klienta povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy.

Rozhodnutie na stiahnutie