Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Zamestnávateľovi našej klientky uložená povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Klientka uzatvorila v júli 2014 zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 5 600 eur. Nakoľko bola súčasťou zmluvy aj dohoda o zrážkach zo mzdy a po vyše roku sa dostala so splácaním úveru do omeškania, spoločnosť ktorá jej poskytla úver v októbri 2015 vyzvala jej zamestnávateľa na vykonávanie zrážok zo mzdy. Keďže vykonávanie zrážok zo mzdy, ktorá je sama o sebe nízka bolo pre túto klientku vzhľadom na jej nevyhnutné životné výdavky a taktiež splátky ďalších úverov neprípustné, rozhodla v novembri 2015 proti tejto situácií zakročiť. Podala na súd návrh, ktorým sa domáhala, aby súd určil, že ustanovenia Dohody o zrážkach zo mzdy sú neplatné. Zároveň podala aj návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý spočíval v uložení povinnosti jej zamestnávateľovi zdržať sa zrážok z jej mzdy. Svoje návrhy odôvodnila tým, že zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré svojim obsahom a účelom odporujú zákonu a priečia sa dobrým mravom. Za takúto neprijateľnú podmienku považuje predmetnú Dohodu o zrážkach zo mzdy.

Súd preskúmal predložené listinné dôkazy, stotožnil sa so skutkovými a právnymi dôvodmi návrhu našej klientky, a teda vyhovel jej návrhu. Nariadil predbežné opatrenie, ktorým uložil zamestnávateľovi našej klientky povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o úvere.

Rozhodnutie na stiahnutie

 

Doručené – 4.2.2016

Konanie – 22.1.2016