Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

V ustanoveniach o úrokoch uznaná zmluva o úvere za neplatnú

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Našej klientke bol poskytnutý úver vo výške 1 470 eur. Kvôli strate zamestnania sa však po určitom čase dostala so splátkami tohto úveru do omeškania, následkom čoho bol v septembri 2013 jej zamestnávateľ vyzvaný k vykonávaniu zrážok z jej mzdy. Následne sa naša klientka návrhom podaným na okresný súd v januári 2014 domáhala aby určil, že ustanovenia dohody o zrážkach zo mzdy a ustanovenia zmluvy o  úvere z augusta 2011 sú neplatné. Klientka vo svojom návrhu zdôraznila, že podľa jej názoru predmetná zmluva obsahuje ustanovenia, ktoré sa svojim obsahom priečia dobrým mravom a odporujú zákonu, najmä ustanovenia týkajúce sa úrokových sadzieb.

Súd v tejto veci vykonal dokazovanie oboznámením sa so všetkými doloženými listinnými dôkazmi. Po podrobnom preskúmaní zmluvy o úvere vyhodnotil, že zmluva nebola platne uzavretá, a preto rozhodol, že zmluva o úvere je v ustanoveniach o ročnej percentuálnej miere nákladov za úver neplatná, v dôsledku čoho sa poskytnutý úver považuje za bezúročný a bez poplatkov.

Rozhodnutie na stiahnutie