Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Uložená povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy nášho klienta

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Jeden z našich klientov v decembri 2012 uzatvoril zmluvu o úvere, na základe ktorej následne čerpal úver. Keďže súčasťou predmetnej zmluvy o úvere bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy a náš klient sa po určitom čase splácania dostal do problémov a nebol naďalej finančne schopný splácať tento úver. V auguste 2015 poskytovateľ úveru vyzval zamestnávateľa nášho klienta k vykonávaniu zrážok z jeho mzdy.

Vzhľadom na to že finančná situácia tohto pána bola veľmi zlá, podal na okresný súd návrh, ktorým sa domáhal nariadenia predbežného opatrenia, ktorým by bola jeho zamestnávateľovi uložená povinnosť zdržať sa zrážok z jeho mzdy. Vo svojom návrhu poukázal najmä na to, že zmluva o úvere obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky ktoré sa svojim obsahom priečia dobrým mravom, ako napríklad neprimerane vysoké úroky.

Okresný súd v tomto konaní o určenie neprijateľných zmluvných podmienok preskúmal návrh nášho klienta a v plnom rozsahu sa stotožnil s jeho právnymi a skutkovými dôvodmi. Keďže predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov ktorého zabezpečovacia funkcia sa prejavuje najmä v schopnosti zabrániť nepriaznivým následkom ktoré by mohli nastať, nariadil predbežné opatrenie, a teda uložil zamestnávateľovi nášho klienta povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy v prospech poskytovateľa úveru

Rozhodnutie na stiahnutie