Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Súhlas so splátkami

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Nejeden obyvateľ Slovenskej republiky je kvôli nízkym príjmom nútený vziať si pôžičku. Inak to nebolo ani v prípade jedného nášho klienta. Zamestnaný ako zdravotník, s mesačným príjmom 700,- EUR, si zobral spotrebný úver na čokoľvek v výške 4.700,- EUR. Mal v pláne osamostatnenie sa a začatie života na vlastnej nohe. V zmluve, uzatvorenej v roku 2009, sa zaviazal platiť mesačné splátky v hodnote 70,- EUR, čo by činilo 119 mesačných splátok a konečnú splatnosť v roku 2019.

Celkové náklady spojené s úverom boli vo výške 4.203,21 EUR. Problém bol v tom, že klient si svoje povinnosti platiť riadne a včas neplnil. Banka vyhlásila mimoriadnu splatnosť úveru v sume 6.811,62 EUR – pozostávajúca z nesplatenej časti úveru a nesplatených úrokov a poplatkov. Náš klient si nedokázal tento záväzok splniť a tak mu bol vydaný platobný rozkaz na zaplatenie sumy 6.576,61 EUR.

Treba však podotknúť, že insolventnosť nášho klienta bola spôsobená jeho zlou finančnou situáciu. Mal „na krku“ ďalších 7 exekúcii a navyše mesačne prispieval svojej telesne postihnutej matke 300,- EUR, pretože sama mala dlhy.

Ako náhle nás klient oslovil, snažili sme sa nájsť čo najviac riešení jeho problému a vybrali sme najvhodnejšiu alternatívu a následne sa nám aj podarilo uspieť vo veci určenia výšky mesačnej splátky. Súd zaviazal klienta zaplatiť sumu 6.244,46 EUR a uhradiť navrhovateľovi náhradu trov konania vo výške 1.204,36 EUR. Sám klient trval na sume 76,65 EUR, v ktorej mu súd nakoniec vyhovel.

Nakoniec treba dodať, že po stanovení mesačnej splátky, ktorú požadoval náš klient, sa mu darí spĺňať záväzok stanovený súdom riadne a včas.

Zhrnutie

[table width =“100%“ style =““ responsive =“false“]
[table_head]
[th_column]Položka[/th_column]
[th_column]Pôvodné podmienky[/th_column]
[th_column]Vyjednané podmienky[/th_column]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]Požadovaná suma[/row_column]
[row_column]6 811,62 €[/row_column]
[row_column]6 244,46 €[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]Povinnosť zaplatenia[/row_column]
[row_column]Ihneď[/row_column]
[row_column]76,65 € / mes.[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]

 

Rozhodnutie súdu na stiahnutie