Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Súdom znížená dlžná čiastka a povolenie splátok

Posted v sekci: Aktuality, Skúsenosti klientov - referencie.

Na základe zmluvy o úvere bol nášmu klientovi poskytnutý úver vo výške 950 eur s dohodnutým úrokom z úveru vo výške 730 eur, ktorý sa zaviazal splatiť v 24 mesačných splátkach po 70 eur. Tento záväzok si náš klient splnil len čiastočne a následne sa dostal s úhradou do omeškania, na základe čoho poskytovateľ úveru podal návrh na okresný súd, ktorým sa domáhal zaplatenia sumy vo výške 1.020 eur spolu s úrokom z omeškania.

Súd na základe tohto návrhu nariadil pojednávanie, na ktorom vykonal dokazovanie oboznámením sa so všetkými listinnými dôkazmi. Po posúdení dôkazov dospel k záveru, že dojednaný úrok je v rozpore s dobrými mravmi, keďže viac ako dvojnásobne prevyšuje priemernú mieru úrokov pri obdobných spotrebiteľských úveroch. Vzhľadom na fakt, že náš klient do dňa podania návrhu uhradil celkovo sumu 700 eur, súd odpočítal túto sumu od istiny 950 eur ktorá mu bola na základe úverovej zmluvy poskytnutá a uložil klientovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 250 eur. Túto sumu mu povolil splácať  v mesačných splátkach po 70 eur a vo zvyšku návrh zamietol. 

 

Zníženie a povolenie splátok

 

Prvá Oddlžovacia s.r.o.

Váš oddlžovací partner