Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Súd zamietol žalobu o zaplatenie 1 232 eur proti našemu klientovi!

Posted v sekci: Aktuality, Skúsenosti klientov - referencie.

Okresný súd zamietol žalobu o zaplatenie 1.232,07 eur s príslušenstvom v právnej veci proti našej klientke. Túto žalobu podala spoločnosť, ktorá prebrala dlh od spoločnosti ktorá našej klientke poskytla úver. Úverová zmluva bola uzatvorená v marci 2012 a jej predmetom bolo poskytnutie spotrebiteľského bezúčelového úveru vo výške 1.700 eur. Tento úver sa naša klientka zaviazala vrátiť v 48. mesačných splátkach po 63,69 eur. Keďže bola po čase s úhradou svojho záväzku v omeškaní, bola v októbri 2014 listom vyzvaná k splateniu celého zostatku úveru. Na zaplatenie tejto sumy však nemala finančné prostriedky, preto spoločnosť ktorej bola pohľadávka vo februári 2015 postúpená podala na okresný súd žalobu.

K tejto žalobe sa naša klientka v zákonnej lehote vyjadrila. Vo svojom vyjadrení poukázala na to, že podľa jej názoru obsahuje predmetná zmluva neprijateľné zmluvné podmienky. Súd sa následne oboznámil so všetkými listinnými dôkazmi a zistil, že úverová zmluva je v rozpore s ustanovením zákona a preto tento úver považoval za bezúročný  a bez poplatkov. Z výpisu pripojeného k úverovej zmluve zistil že naša klientka uhradila celkovo sumu 1768,50 eur, čiže poskytnutú istinu vrátila. Na základe vykonaného dokazovania súd dospel k záveru že predmetná žaloba nie je dôvodná, a preto ju v plnom rozsahu zamietol. 

 

Súdne zamietnutie

 

Prvá Oddlžovacia s.r.o.

Váš oddlžovací partner