Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Súd určil, že dohoda o zrážkach zo mzdy a rozhodcovská zmluva sú neplatné

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Jeden z našich klientov sa podanou žalobou na Okresnom súde domáhal, aby bol vydaný rozsudok, ktorým by súd určil, že dohoda o zrážkach zo mzdy, rozhodcovská zmluva a ustanovenia zmluvy o úvere ktorú uzatvoril v júni 2014 sú neplatné. Svoju písomnú žalobu odôvodnil tým, že zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a rozhodcovská doložka nebola s ním individuálne dojednaná. Poukázal na fakt, že podľa jeho názoru je zmluva v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu spotrebiteľa.

 

Okresný súd vykonal dokazovanie oboznámením sa obsahom listinných dôkazov a taktiež výsluchom nášho klienta. Po posúdení celej veci dospel súd k záveru, že návrh nášho klienta je opodstatnený, a preto určil že  dohoda o zrážkach zo mzdy spolu s rozhodcovskou zmluvou sú neplatné a taktiež určil, že zmluva o úvere sa považuje za bezúročnú a bez poplatkov.

Rozhodnutie na stiahnutie