Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Premlčania zmluvy o úvere

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

V roku 2006 uzavreli naši klienti zmluvu o úvere. Ich veriteľ, teda spoločnosť, ktorá im úver poskytla podala v januári 2014 žalobu, ktorou žiadala od žalovaných, teda našich klientov zaplatiť sumu takmer 350 eur s príslušenstvom. Prvé pojednávanie v danej veci sa uskutočnilo v apríli 2014 na Okresnom súde. Na tomto pojednávaní žalovaní vzniesli námietku premlčania, pričom uviedli, že všetko je premlčané a požičanú sumu už niekoľkonásobne preplatili. Preto skôr, ako sa Okresný súd začal zaoberať dôvodnosťou uplatneného nároku žalobcu, zaoberal sa dôvodnosťou vznesenej námietky premlčania našich klientov. Vykonaným dokazovaním mal Okresný súd za preukázané, že dátum poslednej splátky úveru mal byť jún 2009. Premlčacia doba, ktorá je 3 roky uplynula v júni 2012. Žaloba bola podaná až v roku 2014 a teda bolo už po uplynutí tejto doby. Súd preto skonštatoval, že námietka premlčania, ktorú vzniesli naši klienti, je v celom rozsahu dôvodná, a tak s poukazom na uvedenú skutočnosť žalobu v celom rozsahu zamietol. Keďže žalobca nesúhlasil s týmto rozhodnutím Okresného súdu, podal odvolanie. Krajský súd však rozsudok Okresného súdu po preskúmaní celej veci len potvrdil.

 

Rozhodnutie na stiahnutie