Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Predbežné opatrenie proti zrážkam zo mzdy

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

V prípade jednej našej klientky došlo k zrážkam zo mzdy v prospech spoločnosti, s ktorou v minulosti uzatvorila zmluvu o úvere. Keďže bola proti, návrhom na Okresný súd sa domáhala určenia, že ňou označené ustanovenia zmluvy, ktorú uzatvorila s odporcom a úverových podmienok tvoriacich súčasť tejto zmluvy sú neplatné. Spolu s týmto návrhom podala tiež návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadala, aby súd uložil jej zamestnávateľovi povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy v prospech odporcu a to až do skončenia konania vo veci samej. Súd pri svojom rozhodovaní vychádzal z ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a skutkových zistení z pripojených listinných dôkazov. Dospel k záveru, že v danom prípade boli splnené predpoklady na nariadenie navrhovaného predbežného opatrenia, čiže uložil povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy našej klientky v prospech odporcu. Táto povinnosť je uložená iba predbežným opatrením, pre ktoré je charakteristická jeho dočasnosť a predbežné opatrenie nerieši definitívne vzťahy medzi účastníkmi konania. Predbežné opatrenie je limitované právoplatnosťou rozhodnutia vo veci samej o určenie neplatnosti zmluvných podmienok.

 

Rozhodnutie na stiahnutie