Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Povolenie splátok a sčasti zastavené konanie

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Klientka uzatvorila zmluvu o pripojení. Keďže si po čase prestala plniť svoje zmluvné povinnosti tým, že za poskytované služby riadne a včas neplatila, navrhovateľ, čiže spoločnosť s ktorou uzatvorila predmetnú zmluvu, sa prostredníctvom svojho právneho zástupcu v októbri 2014 domáhal zaplatenia všetkých nedoplatkov za poskytnuté služby. Tieto nedoplatky predstavovali celkovo sumu 76,99 eur.

V tejto veci súd na základe návrhu na začatie konania vyhlásil pojednávanie. Ešte pred prvým pojednávaním vo veci samej došlo k čiastočnému späť vzatiu návrhu zo strany navrhovateľa a to vo výške 9,69. Súd Uznesením pripustil zmenu návrhu a konanie v tejto výške zastavil. Počas pojednávania naša klientka návrh uznala, žiadala však, aby jej súd umožnil istinu s príslušenstvom, vrátane náhrady trov konania zaplatiť v mesačných splátkach, najviac vo výške 7 eur.

Súd tejto požiadavke vyhovel a zaviazal ju zaplatiť navrhovateľovi sumu 67,30 eur s príslušenstvom v mesačných splátkach vo výške 7 eur.

 

Rozhodnutie na stiahnutie