Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Povolenie splácať dlh v navrhnutých mesačných splátkach

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Náš klient uzatvoril úverovú zmluvu, predmetom ktorej  bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru vo výške 1.050,- Eur. Tento úver sa náš klient zaviazal vrátiť v 60 mesačných splátkach po 35,07 eur. Po určitom čase sa však dostal do zlej životnej situácie, pretože ho napadli a okradli a bol dlhodobo v bezvedomí. Následne s ním zamestnávateľ ukončil pracovný pomer. Dôsledkom týchto okolností porušil svoju povinnosť splácať dohodnuté splátky riadne a včas, a preto ho v novembri 2014 poskytovateľ úveru vyzval k úhrade celého zostatku úveru. Na zaplatenie tohto zostatku však nemal náš klient financie, preto podal poskytovateľ úveru proti nášmu klientovi na okresný súd návrh o zaplatenie 824,35 Eur s príslušenstvom.

Okresný súd nariadil pojednávanie na január 2016, počas ktorého vykonal dokazovanie výsluchom nášho klienta, ktorý objasnil celú situáciu a uviedol, že celkovo zaplatil sumu 641 eur. Nakoniec požiadal súd, aby mohol zvyšok nesplatenej časti úveru splatiť mesačnými splátkami po 20 eur. Súd ďalej skúmal zmluvu o úvere a zistil, že predmetná zmluva neobsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, preto sa poskytnutý úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Po celom dokazovaní súd dospel k záveru, že nárok uplatnený žalobcom je dôvodný len v časti a uložil nášmu klientovi povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 408,75 eursplátkach po 20 eur mesačne.

Rozhodnutie na stiahnutie