Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Povolenie splácať dlh v mesačných splátkach

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Okresný súd v konaní proti našej klientke o zaplatenie 4 562 eur s príslušenstvom rozhodol v prospech našej klientky tým, že jej povolil splácať nesplatenú sumu úveru 3 022,48 eur mesačnými splátkami vo výške 40 eur. Tento návrh proti klientke bol podaný na základe úverovej zmluvy z  júna 2013, predmetom ktorej bolo poskytnutie úveru vo výške 4 000 eur.  Dôvodom návrhu bolo omeškanie splátok zo strany klientky kvôli jej zlým finančným pomerom. Pojednávanie v tejto veci sa uskutočnilo v decembri 2015. Na tomto pojednávaní navrhla klientka, aby jej súd povolil  nesplatenú istinu poskytnutej sumy zaplatiť v splátkach po 40 eur mesačne.

Po tom, ako súd vykonal dokazovanie výsluchom našej klientky a taktiež oboznámením sa s obsahom všetkých predložených listinných dôkazov skonštatoval, že predmetná úverová zmluva neobsahuje všetky povinné náležitosti zmluvy. Čo sa týka splátok, ktoré naša klientka poskytovateľovi úveru uhradila, tie predstavovali celkovo sumu 977,52 eur. Vzhľadom na to, že súd uznal úver za bezúročný a bez poplatkov, uložil našej klientke povinnosť uhradiť nesplatenú časť poskytnutých prostriedkov, vo výške 3 022,48 eur. Zároveň súd vyhovel žiadosti našej klientky a povolil jej splácať vyčíslenú sumu v splátkach po 40 eur mesačne.

 

Rozhodnutie na stiahnutie