Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Povolenie splácania dlhu v navrhovaných splátkach.

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Klientka uzatvorila v marci 2012 úverovú zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru vo výške 1 700 Eur. Celkove splatila sumu 965,83 Eur, následne sa však dostala s úhradou do omeškania, na základe čoho bola v auguste 2013 vyzvaná k splateniu celého úveru. Na splatenie tejto sumy však nemala finančné prostriedky.

V auguste 2014 bola Okresnému súdu doručená žaloba proti našej klientke, aby zaplatila istinu 1 589,47 Eur s príslušenstvom. K tejto žalobe klientka poslala súdu písomné vyjadrenie, v ktorom uviedla že uzatvorená úverová zmluva obsahuje neprimerane vysoké úroky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi. Taktiež sa vyjadrila k ostatným zmluvným podmienkam, ktoré považuje za neprimerané a ktoré ju ako spotrebiteľku dostali do nevýhodnej pozície. Svoj dlh si uznala bez úrokov do výšky, v ktorej ho nesplatila.

Vzhľadom na to že poberá len minimálnu mzdu a všetky jej dlhy predstavujú približne 20 000 Eur, požiadala súd, aby mohla súdom vyčíslený dlh splácať po 29,60 Eur mesačne. Súd následne vykonal dokazovanie výsluchom našej klientky a oboznámením sa so všetkými listinnými dôkazmi. Pri skúmaní zmluvy sa zameral najmä na úroky a náležitosti zmluvy a v zmysle zákona dospel k záveru, že predmetná zmluva nemá všetky náležitosti. Zaviazal teda klientku zaplatiť žalobcovi sumu 734,17 Eur ako rozdiel sumy poskytnutého úveru 1.700 Eur a zaplatenej sumy 965,83 Eur, v splátkach po 29,60 Eur mesačne. V prevyšujúcej časti z dôvodu, že úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov súd žalobu zamietol.

 

Rozhodnutie na stiahnutie