Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy – potvrdené Krajským súdom

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Náš klient uzatvoril zmluvu o úvere, ktorej súčasťou bola aj Dohoda o zrážkach zo mzdy. Vzhľadom na to, že si nebol schopný platiť svoj dlh riadne a včas, došlo na základe tejto dohody k zrážkam z jeho mzdy. Keďže zrážky zo mzdy by nášmu klientovi veľmi skomplikovalo jeho finančnú a životnú situáciu, v októbri 2014 sa návrhom podaným na Okresný súd domáhal voči spoločnosti s ktorou uzatvoril zmluvu, určenia neprijateľnosti zmluvných podmienok Zmluvy o úvere a tiež nariadenia predbežného opatrenia, ktorým by súd uložil jeho zamestnávateľovi povinnosť zdržať sa vykonávania zrážok z jeho mzdy.

Súd prvého stupňa, teda Okresný súd v novembri 2014 Uznesením uložil klientovmu zamestnávateľovi povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy. Spoločnosť, teda odporca k tomuto Uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie, ktorým sa domáhal zrušenia napadnutého Uznesenia a zamietnutia návrhu. Náš klient v  písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhol Krajskému súdu toto napadnuté Uznesenie ako vecne správne potvrdiť. Krajský súd ako súd odvolací preskúmal napadnuté rozhodnutie a dospel k záveru, že odvolanie odporcu nie je dôvodné, preto uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil.

 

Rozhodnutie na stiahnutie