Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Potvrdený rozsudok okresného súdu, ktorý zrušil rozhodcovský rozsudok

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Náš klient uzatvoril v máji 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 400 eur za dohodnutý poplatok vo výške 356 eur. Spolu so zmluvou o úvere bola uzatvorená aj rozhodcovská zmluva v zmysle ktorej bolo dohodnuté, že všetky spory sa budú rozhodovať pred rozhodcovským súdom. Keďže sa tento klient dostal do finančných problémov a nebol schopný splácať poskytnutý úver, bol voči nemu vydaný rozhodcovský rozsudok. Následne v tejto veci posudzoval celú situáciu najskôr okresný súd, ktorý mal za preukázané že predmetná rozhodcovská zmluva nebola dojednaná s našim klientom individuálne, ale mala formu pretlačeného formulára. Taktiež dojednaná odplata za poskytnutý úver bola s prihliadnutím na výšku úveru takmer 100 %, a teda v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Okresný súd preto zrušil rozhodcovský rozsudok.

Veriteľ nášho klienta však s týmto rozhodnutím okresného súdu nesúhlasil, a preto podal proti tomuto rozsudku odvolanie. Krajský súd následne preskúmal celú vec a vyhodnotil celé odvolanie ako nedôvodné, a teda potvrdil rozhodnutie okresného súdu, ktoré bolo v prospech nášho klienta.

Rozhodnutie na stiahnutie