Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Potvrdenie uznesenia súdu prvého stupňa, povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Našej klientke boli v júni 2010 poskytnuté dva úvery, spolu vo výške 6 700 eur. Keďže po čase prestala splácať jednotlivé splátky, na základe dohody o zrážkach zo mzdy ktorá bola súčasťou zmlúv o úvere došlo k zrážkam z jej mzdy. Prvá zrážka zo mzdy bola vykonaná vo výške 100 eur a keďže táto suma značne ovplyvnila jej mesačný príjem, nemohla si dovoliť aby vykonávanie zrážok z jej mzdy pokračovali. V auguste 2015 podala preto na okresný súd žalobu spolu s návrhom na predbežné opatrenie. Domáhala sa rozhodnutia, že dohody o zrážkach zo mzdy sú neplatné. Návrhom na predbežné opatrenie sa domáhala zastavenia vykonávania zrážok z jej mzdy. Okresný súd na základe posúdenia životnej a finančnej situácie našej klientky uznal potrebu predbežnej ochrany a uložil preto jej zamestnávateľovi povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy až do rozhodnutia vo veci samej, a teda do rozhodnutia ohľadom dohody o zrážkach zo mzdy.

Proti tomuto uzneseniu podal veriteľ našej klientky odvolanie, ktoré posudzoval krajský súd. Po preskúmaní napadnutého uznesenia dospel k záveru, že predmetné odvolanie je nedôvodné, preto potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa.

Rozhodnutie na stiahnutie