Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Okresný súd zamietol návrh o zaplatenie 660,96 eur proti nášmu klientovi

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

V novembri 2004 náš klient uzatvoril úverovú zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie peňažných prostriedkov vo forme úverového rámca vo výške takmer 1 000 eur. Po určitom čase sa však dostal do finančných problémov a nastal z jeho strany problém so splácaním tohto úveru. Poskytovateľ úveru ho preto písomne vyzval k zaplateniu nesplatenej čiastky. Keďže na toto splatenie náš klient nemal finančné prostriedky, bol voči nemu podaný návrh, aby ho súd zaviazal zaplatiť sumu 660,96 eur a to titulom neuhradenia vyčerpaných finančných prostriedkov.

Súd v tejto veci nariadil pojednávanie, na ktorom vykonal dokazovanie výsluchom nášho klienta a oboznámením sa s doloženými listinnými dôkazmi. Náš klient na pojednávaní uviedol že nesúhlasí so žalovanou výškou a poukázal na fakt, že je momentálne nezamestnaný a má aj ďalších veriteľov, ktorým spláca svoje dlhy prostredníctvom našej spoločnosti. Zo splátkového kalendára nášho klienta vyplýva, že celkovo vyčerpal sumu 2 858 eur a uhradil v splátkach sumu 4 751,88 eur,  z čoho mal súd za preukázané, že už došlo k zaplateniu poskytnutej istiny. Po preskúmaní ďalších listinných dôkazov súd rozhodol, že predmetnú zmluvu treba považovať za bezúročnú a bez poplatkov. Keďže náš klient zaplatil podstatne vyššiu sumu ako mu bola poskytnutá, súd uznal návrh za nedôvodný, a preto ho zamietol.

Rozhodnutie na stiahnutie