Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Okresný súd uložil Home Credit Slovakia, a.s. zdržať sa akéhokoľvek použitia Dohody o zrážkach zo mzdy

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Krajský súd Prešov potvrdil Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia, ktorým Okresný súd Poprad uložil spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. zdržať sa akéhokoľvek použitia Dohody o zrážkach zo mzdy.

Medzi naším klientom a spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. bola dňa 09.12.2014 uzavretá zmluva o hotovostnom úvere a revolvingovom úvere, súčasťou ktorej bolo zmluvné ustanovenie o dohode o zrážkach zo mzdy. Náš klient bez toho, aby bol osobitne o tejto dohode o zrážkach zo mzdy poučený podpisom úverovej zmluvy zároveň súhlasil aj s dohodou o zrážkach zo mzdy.

Keďže zo strany klienta bola porušená platobná disciplína, spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. požiadala zamestnávateľa nášho klienta, aby vykonával zrážky zo mzdy. Klientovi sme pomohli vypracovať žalobu, v rámci ktorej klient žiadal aj zastavenie zrážok zo mzdy. Ako hlavný argument klient uviedol že inštitút dohody o zrážkach zo mzdy umožňuje obísť dôležitý prvok únijného práva, a to ex offo súdnu kontrolu zmluvných podmienok, či nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa (neprijateľné zmluvné podmienky). Spotrebiteľovi je nevyhnutné poskytnúť ochranu, najmä ak existuje nebezpečenstvo, že sa v euronekomfortnom procese zrážok zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy zabezpečuje a umožňuje uhradiť plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok bez súdnej kontroly, na ktorú skutočnosť súd musí brať ohľad.

Okresný súd Poprad vydal Uznesenie, na základe ktorého došlo k zastaveniu zrážok zo mzdy. Proti uvedenému Uzneseniu podala odvolanie spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., Krajský súd Prešov však Uznesenie Okresného súdu Poprad potvrdil ako vecne správne, na základe čoho klientovi nebudú vykonávané zrážky zo mzdy.

 

Rozhodnutie na stiahnutie

 

Volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.