Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Okresný súd Nitra zastavil zrážky zo mzdy v prospech spoločnosti EOS KSI Slovensko s.r.o.

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Medzi naším klientom a spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. došlo k uzatvoreniu úverovej zmluvy, na základe ktorej bol poskytnutý bezúčelový úver a revolvingový úver. Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok sa spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. stala vlastníkom pohľadávky, ktorá vznikla voči nášmu klientovi spoločnosti HOME Credit Slovakia, s.r.o.

Keďže došlo k porušeniu platobnej disciplíny, spoločnosť EOS KSI Slovensko s.r.o. požiadala zamestnávateľa klienta o vykonávanie zrážok zo mzdy. Úverová zmluva spoločnosti HOME Credit Slovakia, s.r.o. obsahovala malým ťažšie čitateľným písmom na spodnej strane zmluvy ustanovenie o dohode o zrážkach zo mzdy, ktoré možno považovať ako neprijateľnú zmluvnú podmienku za neplatné.

Klientovi sme pomohli vypracovať žalobu o určenie neprijateľných zmluvných podmienok spolu s návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia na zastavenie zrážok zo mzdy. Súd po podaní žaloby nariadil neodkladné opatrenie, ktorým spoločnosti EOS KSI Slovensko s.r.o. uložil povinnosť zdržať sa akéhokoľvek použitia Dohody o zrážkach zo mzdy a vykonať oznámenie zamestnávateľovi klienta, aby upustil od vykonávania zrážok zo mzdy až do skončenia konania o určenie neplatnosti Dohody o zrážkach zo mzdy.

Rozhodnutie na stiahnutie

 

Volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.